Strategie

Strategie is een belangrijk en uitdagend onderwerp.
 
Strategie volgt uit de missie, doelen en hoe we de doelen willen realiseren. Als deze zijn bepaald richten we de processen en organisatie in, voeren we de activiteiten uit en evalueren we uitvoering ten opzichte van de doelen. Waar nodig vindt bijsturing plaats. Deze zogenaamde management cyclus lijkt in theorie eenvoudig. De praktijk is lastiger.
 
Gelukkig zijn er veel modellen en instrumenten beschikbaar die kunnen ondersteunen in de analyse en vervolgstappen.
 
Net zo belangrijk is het proces van strategievorming. Welke medewerkers betrekken we bij het proces? Is er voldoende ruimte in de agenda's? Wat is de scope? Aanpassingen of uitbouw van het bestaande heeft andere consequenties dan een volledig nieuwe strategie.
 
Kortom, vragen genoeg en gelukkig ook een schat een kennis en ervaring voorhanden om hier antwoorden op te geven. In "Publicaties" zijn een aantal strategie modellen weergegeven: Strategie proces van Berenschot, SWOT analyse, vijf-krachten model van Porter en het waarde discipline model van Treacy en Wiersema.