Solvency II en Tagetik software

Solvency II regelgeving is van toepassingen op de meerderheid van de Europese verzekeraars. Door middel van risico gebaseerde kwantitatieve berekeningen wordt de vereiste solvabiliteit berekend.
Naast de kwantitatieve berekeningen is ook de kwaliteit van risico beheersing op korte en langere termijn een belangrijk onderdeel.
De berekende solvabiliteit en de wijze waarop risicobeheersing is ingericht en uitgevoerd zal aan de toezichthouder (DNB) en het publiek worden gerapporteerd. Hiervoor is een groot aantal rapportages, zogenaamde QRT's, ingericht.
 
Veel verzekeraars maken inmiddels gebruik van de software van Tagetik. Tagetik levert een standaard oplossing voor het genereren en rapporteren van de QRT's, ook in XBRL, bij DNB. Wij implementeren Tagetik software.
 
Op dit moment vindt de inpassing van de regelgeving nog op projectmatige wijze plaats. Binnen afzienbare tijd zullen de werkzaamheden worden overgedragen aan de financiële afdelingen. Bij deze transitie zal aandacht voor de veranderingen binnen deze afdelingen nodig zijn. Ook verbeteren en integreren van de verschillende rapportage processen zal op de agena staan. Ook bij deze ontwikkelingen kunnen wij ondersteunen.