Planning en Control

Het evaluatie moment om de visie, strategie en de doelstellingen te toetsen aan de werkelijkheid vindt plaats door middel van de periodieke management rapportage en een rollende planning. De rapportage sluit aan met de businessplannen voor de korte en middellange termijn waarin de doelen en subdoelen zijn bepaald. Meetpunten of kritische succesfactoren/KPI's geven richting aan de plannen versus realisatie. Betrokkenheid van uw medewerkers bij het besturingsmodel vergroot de kans op tijdige bijsturing en dus de kans succes!
 
Om in de juiste richting tijdig te kunnen bijsturen zijn de meetpunten of kritische succesfactoren en hierop gebaseerde periodieke informatie van belang. Dit zijn niet noodzakelijk financiele meetpunten, maar bijvoorbeeld ook klant- en medewerkerstevredenheid.
 
Het Total Quality Model (TQM) of Integrale Kwaliteitszorg (INK) is hierbij een geschikt model om te hanteren. Het model biedt een gestructureerde werkwijze om strategie door te vertalen naar de vijf functionele aandachtsgebieden binnen de organisatie leiderschap, strategie en beleid, medewerkers, middelen en processen, om de kwaliteit en uiteindelijk resultaten te verbeteren. 

 

De Balanced Scorecard is een praktisch toepasbaar model hierbij om te hanteren. Ook de aansluiting naar de doelstelling van de individuele medewerkers is te bepalen via het model Prestatie afstemmingsmodel.
 
De ICT maakt inmiddels een onlosmakelijk onderdeel uit van planning en control en zal bij de informatievoorziening een rol van betekenis spelen.
 
Als u informatie wilt ontvangen of gewoon kennismaken, dan kunt dit doen door middel van de link Contact in het menu. U kunt uiteraard ook uw vraag sturen naar info@professionaliseren.nl of bellen naar Gert Verbaas op nummer  078-6449300 of  06-51335787.